988 347 107
Seleccione Páxina

Servizos xurídicos

TRATAMENTO PERSONALIZADO, ATENTO E EMPÁTICO para comprender plenamente as necesidades do cliente nas reunións presenciais. Ademais de escoitar e estudar o problema, intentarase previamente chegar a posibles solucións e acordos sen acudir a vía xudicial.

Buscaremos orientación para que os nosos clientes comprendan os seus dereitos e as posibles solucións ante as situacións xudiciais que se atopen ou xestionen negociacións en defensa das súas necesidades e, polo tanto, asistencia xudicial en sede xudicial.

REPRESENTACIÓN en procesos xudiciais.

 

Dereito familiar:

Divorcios, dereitos parentais, etc.

Dereito civil:

  • Redacción de contratos.
  • Defensa da propiedade. Parcelas rústicas e urbanas.
  • accións de servidume
  • Reclamacións de débeda, etc.

Dereito administrativo:

  • Catastro
  • sucesións
  • herdanza
  • Impostos sobre transmisións patrimoniais. Redacción de contratos, liquidación.
  • Inscricións en rexistros, etc.

Dereito laboral:

Asesoramento para reclamar salarios, indemnizacións, etc.

Personalizado

As mellores solucións para os nosos clientes non sempre teñen que pasar polos xulgados, tratarase dende o primeiro contacto, de estudar e plantexar a posibilidade de resolver os problemas con acordos previos a calquera procedemento xudicial.

Representación Xudicial

A elaboración dos servizos e o éxito dos resultados que se pretenden prestar ao cliente baséanse na cualificación profesional, o tratamento directo personalizado, así como o rigor na elaboración e tratamento dos datos, e a claridade de exposición.

LinkedIn
Share
gl_ESGalego